Elżbieta Bocianowska

grafika

Marian Paweł Bocianowski

Elżbieta Bocianowska

Urodzona 18 czerwca 1954 roku w Wadlewie.
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1976-1981.
Dyplom w 1981 roku na Wydziale Grafiki Projektowej.
Twórczość w zakresie grafiki projektowej i warsztatowej.

Born 1954 in Wadlew. Graduated from the State Higher School of Art in Łódź in 1981 .
Engaged in graphic art, painting and design graphic.
Participated in Polish and International Exhibitions.

Wystawy zbiorowe
Collective Exhibitions