Elżbieta Bocianowska

grafika

Marian Paweł Bocianowski

Marian Paweł Bocianowski

Urodzony w 1954 roku w Łodzi, Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi.
Dyplom w 1983 roku w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Uprawia grafikę warsztatową malarstwo i ilustrację książkową.

Born in 1954, in Łódź. Graduate of the State Higher School of Art in Łódź. Diploma in 1983.
Practices painting, graphic art, book illustration.

 

Wystawy zbiorowe
Collective Exhibitions