Elæbieta Bocianowska

grafika

Marian Pawe³ Bocianowski

Waæniejsze wystawy indywidualne / One man show:

Galeria in blanco. £ód¼ 1984
Galeria Desa, £ód¼; Galerie Schlefstein, Vechta, Niemcy 1985
Galerie Wildeshausen. Niemcy 1986
Dom Sztuki, Warszawa 1988
Galeria Ba³ucka, £ód¼; BWA. Leszno: Galeria PSP Toruń 1989
NDA Gallery. Sapporo. Japonia 1990
Galeria Teatru Studyjnego. £ód¼; Galeria £DK, £ód¼; Galeria in blanco, £ód¼ 1991
Melnychenko Gallery, Toronto; Galeria Bistro, £ód¼ 1992 . Galeria Sz.o.k., Szczecinek; Galeria 526. £ód¼ 1993
Galeria 526, £ód¼; O¶rodek Duszpasterstwa ¦rodowisk Twórczych. £ód¼; Galeria Zamek. Poznań; Zamek Górków. Szamota³y; Galeria Sztuki IV 0/PKO, £ód¼ 1994
Galeria Luxemburg, East Art Kunsthandel, Berlin 1996 . Galeria Politechniki, £ód¼: Rotary Club, £ód¼ 1997
Galeria TESS. Pruszków 1998
Galeria M, Wroc³aw 2004

2008
Drohobycz, Arka wyobra¼ni, III Festiwal Brunona Schulza
Lublin, Lublin - miasto Schulza

2011
Marian Pawe³ Bocianowski , grafika ,Brzeziny , Miejska Biblioteka - grudzień

Wystawy zbiorowe
Collective Exhibitions