Elżbieta Bocianowska

grafika

Marian Paweł Bocianowski

Nagrody /Awards

Małe Formy Grafiki, Polska-Łódź
'99 - Honorowy Medal

Międzynarodowe BiennaleMałej Formy Graficznej i Exlibrisu, Ostrów Wielkopolski 2009 - nominacja

Międzynarodowe BiennaleMałej Formy Graficznej i Exlibrisu, Ostrów Wielkopolski 2011 - wyróżnienie


 

Wystawy zbiorowe
Collective Exhibitions